Ugoda alimentacyjna u notariusza

rodzina

Duża część społeczeństwa obowiązek alimentacyjny wiąże jedynie z wyrokiem sądu dotyczącym alimentów. Istnieje jednak możliwość wiążącego prawnie dopracowania szczegółów związanych z alimentami bez konieczności stresujących wizyt w sądzie. Sposobem na to jest ugoda alimentacyjna u notariusza. W jaki sposób się tym zająć i kiedy warto skorzystać z takiej możliwości? Przyjrzyjmy się bliżej tematowi. Zobaczmy, w jaki sposób notariusz może pomóc Ci w uzyskaniu alimentów.

Umowa alimentacyjna

O wysokości i szczegółach alimentów ustanowionych przez sąd może decydować tylko sąd. Oznacza to, że żadna ze stron nie może samodzielnie modyfikować treści ustaleń. Teoretycznie zatem, nawet jeśli obydwie strony zgodzą się, że nie zachodzi już konieczność płacenia alimentów, obowiązek taki w świetle prawa wciąż istnieje, dopóki nie zostanie to potwierdzone sądowo. Uniknąć takiej sytuacji można, podpisując umowę alimentacyjną. Przyjmując, że mówimy o alimentach na dziecko, potraktować można sądowe rozwiązanie sprawy jako drogę do ugody pomiędzy niemogącymi porozumieć się rodzicami. W wypadku, gdy ich stosunki są przyjazne, często dochodzi do ustnej umowy i dobrowolnej zapłaty alimentów. Jest to jednak ryzykowne, ponieważ w przypadku, gdy zajdą komplikacje w relacjach pomiędzy rodzicami, trudno cokolwiek udowodnić i dochodzić swoich praw. Nawet zatem, jeśli rozwód rodziców przebiega pokojowo, warto zabezpieczyć się właśnie ugodą alimentacyjną u notariusza. Gotowy akt notarialny stanie się tytułem wykonawczym i będzie miał taką samą moc, jak wyrok sądowy. Oznacza to, że obydwie strony będą musiały trzymać się ustaleń zawartych w takiej umowie notarialnej.

Umowa alimentacyjna jest w gruncie rzeczy bardzo podobna do innych tego typu dokumentów. Nie unikniemy więc formalności, typu podania danych obydwu stron. Co ważne, w przypadku alimentów na dziecko, rodzic nie jest stroną – jest nią dziecko. Rodzic jedynie reprezentuje swojego potomka. Dokładnie określa się też oczywiście wysokość alimentów oraz formę i datę płatności. Tak sporządzona umowa, jak już wspominaliśmy, będzie podstawą dla obydwu stron do egzekwowania swoich praw.

Na co zwrócić uwagę?

Aby skutecznie rozstrzygnąć sprawę alimentów u notariusza, należy zwrócić uwagę na kilka specyficznych kwestii. Wysokość opłaty alimentacyjnej powinno podawać się w kwocie osobnej na każde dziecko. Dlaczego? Ponieważ każde z nich może mieć inne potrzeby, np. z racji na wiek i stan zdrowia, dlatego też kwota będzie inna. Kwota zbiorcza nie precyzuje w tym wypadku, jaka część opłaty przysługuje danemu dziecku. Dobrze też pomyśleć o przyszłości i zawrzeć w umowie informacje o ewentualnych zmianach kwoty alimentów. Rodzice mogą umówić się np. na cykliczne podwyższanie jej o konkretny procent w konkretnym odstępie czasowym. Jest to ważne, ponieważ jeśli nie zawrzemy tego w umowie, a jedna ze stron nie zgodzi się po jej zawarciu na podwyższenie alimentów, konieczne będzie rozwiązanie sądowe, lecz nie w zakresie podwyższenia alimentów, ale ich ustalenia – co oznacza, że potrzeby alimentacyjne będą badane od podstaw, nie jako kontynuacja wcześniej zawartej umowy między stronami. Jeśli chodzi o czas trwania umowy alimentacyjnej, to powinno określić się, kiedy ona wygasa. Warto pomyśleć też o ewentualnych czynnikach mogących uprawniać do wypowiedzenia zawartej umowy.

Kiedy warto podpisać umowę alimentacyjną?

Na to pytanie odpowiedzieć można, że w zasadzie zawsze. Jeśli strony są w stanie kontaktować się ze sobą i porozumieć się co do wysokości i formy alimentów, to warto wybrać tę drogę, aby oszczędzić sobie postępowania sądowego. Nie należy też popadać w drugą skrajność i umawiać się na alimenty bez żadnego zabezpieczenia. Umowa ustna będzie wiążąca, ale, jak już wspominaliśmy, trudna w egzekwowaniu. W każdej chwili mogą zajść okoliczności, w których relacje pomiędzy stronami pogorszą się lub jedna ze stron zacznie uchylać się od opłat. Wówczas nie będzie pozostawało nic innego, jak wstąpić na drogę sądową. Pozornie najłatwiejsza i najmniej stresowa forma ustalenia alimentów, czyli porozumienie między rodzicami, może zatem okazać się również drogą do sądu, jeśli nie będzie podparta wiążącym dokumentem. Ugoda alimentacyjna u notariusza pozwala na jasne określenie obowiązków obydwu stron. Po jej zawarciu wszelkie nieporozumienia można rozwiązać, powołując się na jej treść. W razie problemów z egzekucją alimentów lub też roszczeniami w stosunku do kwoty alimentów ugoda taka jest podstawą do dochodzenia swoich praw i ewentualnym dowodem sądowym – w przeciwieństwie do trudnej do sprecyzowania i zweryfikowania po czasie umowy zawartej ustnie.

Umowę alimentacyjną należy traktować jako zabezpieczenie stron, nie jako wyraz złej woli, czy braku zaufania wobec innych zainteresowanych. Nawet jeśli rodzice pozostają w dobrych wzajemnych stosunkach, zawarcie takiej umowy z pewnością nie zaszkodzi, a może pozwolić na uniknięcie konfliktów związanych z alimentami w przyszłości. Pomoc notariusza jest tutaj w związku z tym wartą rozważenia opcją.