Koszty

Dokonując czynności notarialnych notariusz pobiera następujące opłaty:

1. PODATKI

2. OPŁATY SĄDOWE

3. WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA (zwane również taksą notarialną)

Taksa za dokonane czynności notarialne ustalana jest indywidualnie przez notariusza.

Maksymalne stawki taksy określone są rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Notariusz jest podatnikiem podatku VAT. Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług w stawce 23%, który przekazywany jest przez notariusza organom podatkowym.

Kalkulator opłat notarialnych

Aby Szanowni Państwo mogli zorientować się orientacyjnie co do rzędu wysokości pobieranych opłat przedstawiamy poniżej link do kalkulatora opłat notarialnych

Należy jednakże pamiętać, że wyliczenia te są jedynie czysto orientacyjne, zaś sam kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. w związku z ustanowieniem hipoteki czy służebności. Wynik obliczeń nie uwzględnia także opłaty za sporządzenie wypisów aktów notarialnych, która wynosi do 6 zł plus 23% VAT za każdą rozpoczętą stronę aktu notarialnego.