umowa alimentacyjna

Umowa alimentacyjna

9 listopada 2017 Kancelaria 0

Zawarcie umowy alimentacyjnej u notariusza może być w wielu przypadkach znacznie korzystniejsze niż kierowanie sprawy do sądu. Podstawowa różnica między umową a wyrokiem jest taka, […]

Umowa darowizny

18 lipca 2017 Kancelaria 0

Przez umowę darowizny „darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Darowizna np. mieszkania  wymaga formy aktu notarialnego, a wtedy podatnik nie ma […]

Prawo do spadku po zmarłym

14 lipca 2017 Kancelaria 0

Możemy uniknąć długotrwałej procedury sądowej i szybciej potwierdzić nasze prawo do spadku po zmarłym u notariusza. Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzi każdy notariusz bez względu na […]