koperta

Umowa darowizny

18 lipca 2017 Kancelaria 0

Przez umowę darowizny „darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Darowizna np. mieszkania  wymaga formy aktu notarialnego, a wtedy podatnik nie ma […]