Notariusz – czym się zajmuje?

notariusz

Notariusz to prawnik zajmujący się tworzeniem aktów stosowania prawa, czyli aktów notarialnych. Jego zadaniem jest również dokonywanie czynności notarialnych. Notariusz należy do zawodów zaufania publicznego i przysługuje mu ochrona funkcjonariuszy publicznych. O tym jakie pełni funkcje i kiedy warto, a nawet należy skorzystać z jego usług, dowiesz się z dzisiejszego artykułu.

Z usług notariusza każdy z nas korzystał przynajmniej raz w życiu. Stworzone przy jego pomocy akty notarialne, gwarantują, że zawarte w nich informacje są zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. Wiele sytuacji życiowych wymaga takiego dokumentu. Należą do ich m. in. umowy sprzedaży nieruchomości, akty własności, dokumenty zakładania spółek czy dotyczące spadku. Wizyta u notariusza wymaga również podpisanie intercyzy. Dzięki działalności kancelarii notarialnych mniej spraw trafia do sądów, a rożnego rodzaju umowy między stronami mają gwarancję, że zostały stworzone zgodnie z prawem, co usprawnia wywiązywanie się z nich. Przyjrzyjmy się teraz bliżej najważniejszym dokumentom, po jakie warto udać się do notariusza.

Sprzedaż nieruchomości

Jedną z najczęstszych sytuacji, w których korzystamy z usług notariusza, jest sprzedaż/kupno nieruchomości. Bez względu na to czy sprzedajemy dom, mieszkanie, działkę lub każdą inną nieruchomość konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego, który stanowi pełnoprawne zwieńczenie całej transakcji. Notariusz pomoże również w bardziej skomplikowanych sytuacjach, takich np. jak sprzedaż domu z zameldowanymi osobami czy sprzedaż działki zabudowanej lub budowlanej. By procedura transakcji była nieskazitelna w świetle prawa, wizyta w kancelarii notarialnej będzie obowiązkowa. Dodatkowo muszą się w niej pojawić obie strony, czyli zarówno sprzedający, jak i kupujący nieruchomość.

U notariusza można stworzyć także tzw. umowę przedwstępną, w której strony umawiają się, że do finalizacji transakcji dojdzie w wytyczonym terminie np. wtedy, kiedy kupujący uzyska z banku kredyt hipoteczny. Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego w przeciwieństwie do tradycyjnego dokumentu cywilno-prawnego jest gwarantem, że obie strony się z niej wywiążą. A jeśli się tak nie stanie stanowi ona znakomity dowód podczas dochodzenia swoich praw przed sądem.

Podpisanie intercyzy

Kolejnym często podpisywanym aktem notarialnym jest intercyza małżeńska, czyli dokument wprowadzający rozdzielność majątkową między małżonkami. Może on przybrać różne formy i można ją podpisać w każdym momencie. Tego typu akt zawiera się zarówno przed wstąpieniem w związek małżeński, jak i w jego trakcie. W każdym momencie można wprowadzić rozdzielność majątkową. Do najpopularniejszych momentów należy sytuacja, w której jednemu ze współmałżonków pogarsza się sytuacja zawodowa.

Intercyza podpisana u notariusza może mieć charakter włączający, rozszerzający, przywracający bądź ograniczający. Wybór jej formy zależy od aktualnych potrzeb małżonków.

Należy pamiętać, że jedynie intercyza notarialna jest prawomocna w świetle prawa. Nie może jej więc zastąpić żaden inny dokument.

Postępowania spadkowe

W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego mamy do wyboru dwa warianty. Możemy udać się albo do sądu, albo do notariusza. W tym drugim przypadku postępowanie będzie trwać zdecydowanie krócej, warunkiem jest zgoda wszystkich spadkobierców objętych spadkiem. Jeśli się nie dogadają konieczne będzie wszczęcie postępowania sądowego.

Procedura postępowania spadkowego w kancelarii notarialnej polega na sporządzaniu aktu notarialnego będącego poświadczeniem dziedziczenia. Znajdują się w nim informacje na temat tego, kto jest spadkobiercą i jaka część spadku mu przypada. Podczas postępowania spadkowego u notariusza muszą być obecni wszyscy zainteresowani. Dodatkowym atutem takiego wariantu jest również jego niższa cena. Notariusz nie pobiera zbyt wysokich opłat za przeprowadzenie postepowania, w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy zdecydujemy się wejść na drogę sądową i konieczne będzie skorzystanie ze wsparcia adwokata.

Co jeszcze załatwimy u notariusza?

Powyżej przedstawiono najpopularniejsze sytuacje, które wymagają aktu notarialnego. Nie wyczerpują one jednak wszystkich spraw, z którymi możemy lub musimy udać się do kancelarii notarialnej.

Do jednych z najważniejszych obowiązków notariusza należy poświadczanie notarialne różnorodnych dokumentów. Jest on często obecny podczas podpisywania różnego rodzaju umów. Dzięki jego podpisowi zyskują one moc dokumentu urzędowego. Do dokumentów, od których prawo polskie wymaga takiego poświadczenia, zalicza się nadanie pełnomocnictwa, umowy związane z użytkowaniem wieczystym, ustanowienie odrębnej własności lokalu czy darowizny.

Dodatkowo notariusz poświadcza nie tylko akty notarialne, ale również zgodność podpisu, zgodność kopii dokumentu z oryginałem, prawomocność testamentu, weksli, czeków oraz różnorodnych oświadczeń i protokołów.

Słowem, jeśli chcemy, by jakiś dokument nabrał mocy prawnej i był niepodważany np. przez sąd, warto dać go do poświadczenia właśnie u notariusza.