Testament u notariusza – dlaczego warto?

Testament u notariusza

Spisanie testamentu w formie aktu notarialnego to najbezpieczniejsza forma tego dokumentu. Dzięki niej mamy pewność, że nasza ostania wola będzie bardzo trudna do podważenia przez osoby trzecie. Będziemy mieć także gwarancję, że nie popełniliśmy błędu podczas jej spisywania, a nasz majątek zostanie podzielony dokładnie tak, jak tego chcemy. O tym, dlaczego jeszcze warto spisać testament u notariusza, dowiesz się z dzisiejszego artykułu.

Polacy stają się coraz bardziej świadomi w kwestiach prawa. Dotyczy to również spisywania testamentu. Większość z nas wybiera stworzenie tego dokumentu w formie aktu notarialnego, zamiast spisywać swoją ostatnią wolę w zaciszu własnego domu. To bardzo rozsądne postępowanie, chroni bowiem dokument przed uznaniem za nieważny, a także stanowi zabezpieczenie dla spadkodawcy, że jego testament w ogóle zostanie uwzględniony podczas podziału majątku.

Tworząc bowiem samodzielnie tego typu dokumenty, może stać się tak, że jeśli nikt, prócz testatora, nie będzie o nim wiedział, wówczas dokument może nie ujrzeć światła dziennego albo zostać odnaleziony przez członka rodziny już po oficjalnym podziale majątku. W takiej sytuacji trudno jest wyegzekwować jego postanowienia. Dodatkowo, testament sporządzony odręcznie w domu bez udziału notariusza, może wpaść w niepowołane ręce. I jeśli postanowienia dokumentu będą nie na rękę osobie, która go znalazła, może ona po prostu zniszczyć dokument, nie przyznając się, że kiedykolwiek widziała go na oczy. By uchronić się przed tego typu sytuacjami, warto zatem wybrać się do notariusza, by stworzyć niepodważalne oświadczenie ostatniej woli w formie aktu notarialnego.

Inną kwestią, którą warto wziąć pod uwagę, rozważając napisanie testamentu, jest nasza znajomość prawa. Jeśli bowiem nie jesteśmy w nim biegli, sporządzając samodzielnie oświadczenie ostatniej woli, możemy nieopatrznie popełnić błąd, który sprawi, że nasz majątek zostanie podzielony nie tak, jak byśmy sobie tego życzyli albo przypadnie w udziale innej niż zamierzonej przez nas osobie. By się przed tym uchronić, warto zatem wesprzeć się wiedzą specjalisty, czyli notariusza, który pomoże nam sformułować treść testamentu, tak, by jej wydźwięk nie budził jakichkolwiek wątpliwości.

Spisanie testamentu u notariusza – jak to wygląda?

Stworzenie prawomocnego oświadczenia woli jest stosunkowo proste. Na wstępie notariusz musi potwierdzić, że testator jest zdolny do spisania testamentu. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach, kiedy spadkodawca jest chory, co mogłoby stanowić podstawę do podważenia treści dokumentu. Gdy ta kwestia zostanie rozstrzygnięta, można przystąpić do dyktowania testamentu.

To ważny moment. Ze względu bowiem na to, że oświadczenie woli musi być wykonane samodzielnie, notariusz nie ma prawa przygotować wcześniej dokumentu za nas. Spadkodawca dyktuje jego treść notariuszowi, który może jedynie korygować pewne sformułowania, tak, by ostateczny dokument miał dokładnie taki wydźwięk, o jaki chodzi testatorowi.

Po spisaniu całej treści następuje jej głośne odczytanie przez notariusza. Gdy spadkodawca zgadza się z brzmieniem dokumentu, podpisuje go. W przypadku, kiedy podpisanie własnoręczne jest niemożliwe, wystarczy odcisk palca testatora na akcie. Podpis złożyć musi także notariusz. Konieczne jest również umieszczenie daty napisania dokumentu.

W testamencie spadkodawca określa spadkobierców, czyli osoby, które przejmą jego majątek. Może wyznaczyć również zapisobierców, czyli osoby, które odziedziczą konkretne przedmioty.

Co się dzieje po spisaniu testamentu?

Po spisaniu testamentu w formie aktu notarialnego jest on przechowywany w kancelarii notarialnej. Każda z osób wskazana w dokumencie otrzymuje wypis testamentu, który ma taką samą moc prawną jak oryginał.

Dopóki spadkodawca żyje, ma prawo do odwołania spisanego testamentu w każdym momencie. Trzeba tylko pamiętać, by odwołać poprzednią wersję, gdy decydujemy się na spisanie nowego dokumentu. Jest to ważne, gdyż w innym przypadku zostaną odwołane tylko te fragmenty starego oświadczenia woli, które są niespójne z jego nową wersją.

Przygotowanie testamentu u notariusza umożliwia również rejestrację dokumentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Czynności tej dokonuje się na wniosek testatora. Dzięki temu, testament będzie łatwy do odnalezienia dla spadkobierców.