Intercyza małżeńska – czym jest i czy warto ją podpisywać?

Intercyza małżeńska – czym jest i czy warto ją podpisywać?

Intercyza to rozwiązanie, po które sięga coraz więcej par. Jej podpisanie wprowadza rozdzielność majątkową zarówno przed, jak i w trakcie trwania małżeństwa. By stworzyć taki dokument, należy udać się do notariusza. Tylko bowiem intercyza małżeńska w formie aktu notarialnego jest ważna w świetle prawa. W dzisiejszym artykule przedstawiamy, jak wygląda jej spisanie, a także, jakie są wady i zalety takiego rozwiązania. Zapraszamy do lektury.

Decydując się na zawarcie związku małżeńskiego, małżonkowie automatycznie zostają objęci wspólnotą majątkową. Dzieje się tak na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Chyba, że zdecydują się na wcześniejsze podpisanie intercyzy. Wówczas rozdzielność majątkowa trwa nawet po ślubie. Można ją również wprowadzić na dowolnym etapie małżeństwa.
Intercyza może przybierać rożne formy. Różnorodne są też sytuacje, w których warto się na nią zdecydować. Zawsze jednak jej zawarcie wymaga wizyty w kancelarii notarialnej i podpisanie odpowiednio przygotowanego aktu notarialnego, który określa jasno wszystkie ustalenia między mężem i żoną.

Należy również pamiętać, że nawet jeśli nie zdecydujemy się na intercyzę, to do wspólnego majątku nie zaliczają się wszelkie dobra pozyskane przez małżonków przed ślubem. Przykładowo, jako mąż lub żona, nie zostajemy z automatu właścicielem mieszkania czy domu należącego do współmałżonka przez sam fakt zawarcia ślubu. By tak się stało, konieczne jest przeprowadzenie zupełnie innych czynności, ale o tym w innym artykule.

Czym jest intercyza?

Intercyza to dokument notarialny zawierany między przyszłymi małżonkami lub w już trwającym małżeństwie. Wyróżnia się różne formy podziału majątku. Często stosowaną jest ograniczenie wspólnoty majątkowej, co oznacza, że nakłada się odrębność majątku tylko na wybrane jego elementy. Odwrotnie dzieje się, kiedy decydujemy się na rozszerzenie wspólności majątkowej, o przedmioty, nieruchomości czy inne dobra materialne, które według prawa pozostałyby częścią majątków osobistych każdego z małżonków.

Można podpisać także rozdzielność majątkową całkowitą, która oznacza, że wraz z wejściem dokumentu w życie, kończy się jakakolwiek forma majątku wspólnego między małżonkami. Wówczas każde z zainteresowanych posiada swój własny majątek i dysponuje nim samodzielnie niezależnie od partnera. Choć z pozoru może się to wydawać mało romantycznym rozwiązaniem, tak naprawdę ma wiele plusów, gdyż chroni bezpieczeństwo materialne rodziny w sytuacjach, kiedy jedno z małżonków dokona złej decyzji finansowej. Wówczas druga strona nie jest pociągana do odpowiedzialności za taki błąd.

Istnieje także intercyza majątkowa z wyrównaniem dorobków. Dotyczy to małżeństw, w których jedna ze stron nie pracuje, a druga zajmuje się zarabianiem pieniędzy. Na podstawie takiej intercyzy uzgadnia się, że na czas trwania umowy partnerzy posiadają majtki osobiste bez majątku wspólnego. W momencie jej zakończania np. w przypadku rozwodu, majątek obu stron zostaje wyrównany.

Intercyza małżeńska – jak podpisać?

Na początku trzeba podkreślić, że każda forma intercyzy wymaga podpisania aktu notarialnego. Bez tego dokument nie jest prawomocny. By móc go sporządzić, obie strony muszą stawić się w kancelarii notarialnej osobiście. Oboje partnerzy muszą również wyrażać zgodę na podpisanie dokumentu. Nie może tu wystąpić jakikolwiek przymus.

Zanim dojdzie do przygotowania dokumentu, trzeba ustalić, jaką formę ma on przybrać. Czy będzie to ograniczenie, rozszerzenie wspólność majątkowej, całkowita rozdzielność majątków czy wersja z wyrównaniem dorobków.

W zależności od tego, czy jesteśmy po ślubie czy to wydarzenie dopiero przed nami, jesteśmy zobowiązani przynieść do notariusza dowody osobiste oraz ewentualny akt małżeństwa.
Sam moment podpisania dokumentu przebiega szybko i sprawnie. Sporządzony akt będzie już na nas czekał w kancelarii. Podpisy obie strony składają w obecności notariusza.

Zalety podpisania intercyzy małżeńskiej

Podpisanie intercyzy małżeńskiej może okazać się przydatne, kiedy jedno lub oboje małżonków prowadzi własny biznes. Wówczas w przypadku ogłoszenia upadłości jednej z firm lub wystąpienia jej problemów finansowych, drugi partner nie jest pociągany do odpowiedzialności materialnej. Trzeba jednak pamiętać, by podpisać umowę wcześniej, a nie po fakcie, bowiem prawo nie działa wstecz. Ponadto informacja o posiadanej rozdzielności majątkowej musi być jawna. Osoba ją posiadająca jest zobowiązana do udzielenia informacji na jej temat wszystkim kontrahentom oraz wykazać ją w ewidencji działalności gospodarczej.
Kolejny atut tego rodzaju dokumentu, to sytuacja rozwodu i towarzyszącego mu podziału majątku. Oczywiście nikt, wstępujący w związek małżeński nie zakłada, że będzie się rozwodził, ale jak wiadomo, „przezorny zawsze ubezpieczony”. Dzięki intercyzie zdecydowanie łatwej i szybciej można podzielić dobra materialne między byłymi małżonkami.
Ponadto intercyza małżeńska zapewnia duża dozę samodzielności finansowej. Dzięki niej, decydując się nawet na duże wydatki, czy inwestycje, nie jesteśmy zobowiązani do uzależniania decyzji od małżonka. Oczywiście, wszystko zależy także od zakresu rozdzielności, nie musi ona bowiem dzielić majątków w sposób zerojedynkowy. Sami możemy określić, co wchodzi w część wspólną, a co w część osobistą partnerów.

Wady podpisania intercyzy małżeńskiej

Głównym argumentem przemawiającym za niepodpisywaniem dokumentu, jest utrata możliwości wspólnego rozliczania podatku dochodowego. Ponadto, zmniejszamy również naszą zdolność kredytową, która w przypadku wspólnoty majątkowej sumuje się. Jej brak powoduje, że bank bierze pod uwagę zdolność kredytową tylko jednej strony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *